Skip to main content

KRĘPA KASZUBSKA, GM. NOWA WIEŚ LĘBORSKA, POW. LĘBORSKI

Dwa głazy narzutowe położone przy drodze z Krępy Kaszubskiej do Garczegorzu zwane „Diabelskimi Kamieniami”. Wedle miejscowej legendy ustawione zostały przez diabła, który wszedł w pakt z miejscowym urzędnikiem. Ten oszukawszy tutejszą ludność zagarnął ziemie orną, a czart ustawił nocą kamienie na granicach posiadłości. Druga wersja legendy głosi, że w nocy gdy urzędnik z diabłem wyznaczali granice pól, w pobliskiej wsi zapiał kogut, diabeł zniknął, zaś konie, na których siedzieli zamieniły się w kamienie.

Źródła informacji: Łysiak 1998, 22

Diabelskie kamienie