Skip to main content

KOTARWICE, GM. KOWALA, POW. RADOMSKI

KOTARWICE, GM. KOWALA, POW. RADOMSKI

Wedle mieszkańców wsi Kotarwice na kamieniu ma znajdować się odcisk stopy Matki Boskiej, która przed wiekami wędrowała przez kraj. Zgodnie z inną legendą kamień jest przemienionym skrzydlatym kotem, który więzi rycerza Mazowiasza, starającego się o rękę miejscowej księżniczki. Wymiary kamienia: 155 × 75 × 80 cm. Na powierzchni głazu widoczne ślady erozji oraz kucia i wiercenia, powstałe prawdopodobnie podczas prób jego rozbicia.

Źródła informacji: Gierała 2013, 199-202; kwerenda terenowa

Współrzędne geograficzne: 51.33917, 21.11745

Lokalizacja na mapach Google