Skip to main content

KLECZANÓW, GM. OBRAZÓW, POW. SANDOMIERSKI

KLECZANÓW, GM. OBRAZÓW, POW. SANDOMIERSKI

Prostokątny kamień zwany „Bożą Stópką” o wymiarach ok. 40 × 18 cm
umieszczony w podmurówce kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny i św.
Stanisława, od strony prezbiterium. Wedle miejscowej tradycji zagłębienie
widoczne na głazie jest odciskiem stopy św. Stanisława, który miał dokonać
konsekracji pierwszej świątyni w tym miejscu w XI w. Miała ona zostać
następnie spalona przez Tatarów w 1240 r. Pierwsze wzmianki źródłowe
poświadczają istnienie w tym miejscu kościoła pw. św. Katarzyny i św. Stanisława
w 2. połowie XIV – 2. połowie XV w. Obecna świątynia pochodzi
z początku XVIII w. Wokół kościoła w trakcie badań archeologicznych
odkryto cmentarzysko wczesnośredniowieczne z 2. połowy XII-XIII w.
A. Buko (red. 1997, 124-126) łączy kamień z legendą o stopie św. Stanisława
z pobliskim cmentarzyskiem kurhanowym w tzw. „Lasku kleczanowskim”
oraz odbywającymi się tu w dzień Zielonych Świątek zabawami oraz uroczystą
procesją.

Współrzędne geograficzne: 50.715173, 21.567348

Lokalizacja na mapach Google

Źródła informacji:

Wiśniewski 1915, 39-48; Buko 1997, 101-126; Buko 2004, 67-78; Miechowicz 2010, 51; Słupecki 1997, 21-44; kwerenda terenowa