Skip to main content

KĘBŁOWO NOWOWIEJSKIE, GM. NOWA WIEŚ LĘBORSKA, POW. LĘBORSKI

Głaz narzutowy o obwodzie 16,2 m, wysokości ok. 2,5 m położony w lesie, na południe od zabudowań wsi Kębłowo Nowowiejskie. Zwany jest „Diabelskim Kamieniem” lub „Szerokim Kamieniem”.
Wedle legendy chłop założył się z diabłem, by ten położył na kominie chałupy wielki kamień, zanim zapieje kur. Diabeł poleciał po głaz, a gdy go niósł w powietrzu pomiędzy wsiami Kębłowo i Nowa Wieś Kębłowska, zapiał kogut i diabeł tracąc moc upuścił kamień. Ze złości uderzył weń łapą, której odcisk zachował się w skale. Wedle tradycji, dawniej na kamieniu odbywały się kościelne nabożeństwa, okoliczna ludność zbierała się w celu odprawiania modlitw. Nieopodal na wschód od głazu miało znajdować się miejsce zwane „Świątynią”.

Źródła informacji: Łysiak 1998, 23-24; https://www.e-lebork.net/9212/diabelski-kamien-pomiedzyleborkiem-a-keblowemnowowiejskim (dostęp 20 lutego 2023)

Diabelskie kamienie