Harkawicze, gm. Szudziałowo, pow. sokólski

Harkawicze, gm. Szudziałowo, pow. sokólski

HarkawiczeMiejsce zwane „Mogielnica”, prawdopodobnie cmentarzysko późnośredniowieczne/nowożytne.;

Na jednym z kamieni widoczne naturalne zagłębienia, które okoliczni mieszkańcy interpretują jako ślady stóp.
Wedle legendy są to odciśnięte stopy małej dziewczynki, która niegdyś pasąc krowy stała na nim i grzała sobie stopy na rozgrzanym od słońca głazie; inne podanie mówi, że stała płacząc na grobie swojej matki tak długo, aż jej stopy odcisnęły się w kamieniu

 

Materiały wizualne oraz dokumentacja objęte są prawami autorskimi, wszelkie formy ich wykorzystanie w prezentacjach oraz publikacjach jedynie za zgodą autora.
© Łukasz Miechowicz. All rights reserved.
Projektowanie stron OlimpWeb.