Skip to main content

GRODZISK, GM. SIDRA, POW. SOKÓLSKI

GRODZISK, GM. SIDRA, POW. SOKÓLSKI

Głaz granitowy o wymiarach 130 × 80 cm, leżący na niewielkiej wyniosłości na bagnie (ok. 100 m na wschód od wczesnośredniowiecznego grodziska). W całości porośnięty mchem. Od strony południowej wykucie w kształcie ludzkiej stopy o wymiarach 17 × 8 cm i głębokości 1,5 cm, noszące ślady gładzenia.
Wedle miejscowego podania kamień ze śladem Matki Boskiej lub tzw. „diabelski kamień”.

W pobliżu głazu, na wyniosłości otoczonej bagnem widoczny jest szereg mniejszych kamieni. Niewykluczone, że jest to pozostałość cmentarzyska.

Źródła informacji: kwerenda terenowa

Współrzędne geograficzne: 53.64265, 23.17716

Lokalizacja na mapach Google