Skip to main content

GORZESZÓW, GM. KAMIENNA GÓRA, POW. KAMIENNOGÓRSKI

GORZESZÓW, GM. KAMIENNA GÓRA, POW. KAMIENNOGÓRSKI

Piaskowcowy ostaniec skalny o wysokości ok. 8 m, noszący nazwę „Diablej Skały” lub „Diabelskiej Maczugi”. Wedle legendy diabeł za pomocą skały chciał zburzyć klasztor w Krzeszowie. Gdy leciał nad okolicą, zapiał kogut, diabeł utracił moc i upuścił głaz. Miejsce oznakowane i zagospodarowane turystycznie.

Współrzędne geograficzne: 50.708790, 16.106244

Lokalizacja na mapach Google

Źródła informacji: https://przyrodniczo.pl/pomniki-przyrody/diabelskamaczuga/
(dostęp 20 lutego 2023); tablica informacyjna; kwerenda terenowa