Skip to main content

ZAWÓZ, GM. SOLINA, POW. LESKI

ZAWÓZ, GM. SOLINA, POW. LESKI

Źródełko znajduje się na stoku wzniesienia, wedle tradycji woda ma posiadać moc
uzdrawiająca, leczącą głównie choroby oczy. Dawniej miejsce kultu szczególnie czczone
przez ludność greckokatolicką. Po wysiedleniu okolicznych mieszkańców pamięć o miejscu i
źródełku wygasła. Źródło zapomniane, trudno dostępne. Ujęte studnią z drewnianą pokrywą.

Współrzędne geograficzne: 49.32732, 22.43851

Źródła informacji: Pytka 2005, 129-145; kwerenda terenowa.

Lokalizacja na mapach Google

Lokalizacja źródła i kapliczki na mapie Heldensfelda Galicja Zachodnia (1801-1804)

„Cudowne źródło”

Ruiny kapliczki greckokatolickiej