Skip to main content

Zapraszamy na referat w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN

Referat stanowi omówienie i podsumowanie projektu dokumentacji miejsc cudownych w ramach Stypendium Twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.