Skip to main content

Tag: Kamienie z wykuciami podków

OLSZEWNICA-ZARZYC, GM. KĄKOLEWNICA, POW. RADZYŃSKI

Kamień z podkową i krzyżem – zniszczony. Wedle W. Prackiego na granicy wsi Olszewnica i Zarzyc (Zarzec) miał znajdować się duży kamień z wyrytą podkową oraz krzyżem z „podwójnym rysunkiem” i dodatkowo wyrytą literą „Z”. W trakcie kwerendy terenowej stwierdzono zniszczenie kamienia.
Zdaniem sołtysa Olszewnicy kamień został rozbity po II wojnie światowej i wykorzystany do budowy drogi. Udało się namierzyć jego dokładną lokalizację, przy drodze, na granicy wsi Olszewnica oraz Kolonia Zarzec. Kamień pełnił funkcję znaku granicznego. Podczas kwerendy terenowej, wśród mieszkańców wsi Olszewnica oraz Zarzec nie zanotowano informacji na temat wierzeń lub podań związanych z kamieniem. U W. Prackiego zamieszczono fotografię zabytku in situ (s. 121, rys. 53).

Źródła informacji: Pracki 1900, 121 (rys. 53); kwerenda terenowa

USTRZESZ-LISIOWÓLKA, GM. RADZYŃ PODLASKI (USTRZESZ) I GM. WOHYŃ (LISIOWÓLKA), POW. RADZYŃSKI

Na granicy wsi Ustrzesz i Lisiowólka miały leżeć trzy kamienie z wykutymi podkowami (wedle miejscowej ludności księżycami). Kwerenda terenowa nie potwierdziła istnienia kamieni. Prawdopodobnie leżały na polu zwanym „Kamienie”. Kamienie najprawdopodobniej zniszczone.

Źródła informacji: Pracki 1900, 120; wywiady przeprowadzono z pięcioma informatorami, mieszkańcami wsi Ustrzesz oraz Lisiowólka, żadna z osób nie posiadała informacji na temat poszukiwanych kamieni

DĄBROWA, GM. WOHYŃ, POW. RADZYŃSKI

Duży głaz granitowy leżący w lesie zwanym „Dąbrowa” nieopodal Suchowolskiej Branicy, pomiędzy wsiami Podlesie oraz Wohyń. Na płaskiej powierzchni kamienia widoczne dwa wykucia w kształcie
podków. Wedle miejscowego podania na kamieniu mają być widoczne ślady podków Bolesława Chrobrego. Kamień graniczny.

Źródła informacji: Pracki 1900, 119, rys. 50; kwerenda terenowa

Współrzędne geograficzne: 51.733368, 22.744341

Lokalizacja na mapach Google

HADYNÓW, GM. OLSZANKA, POW. ŁOSICKI

Kamień o płaskiej powierzchni z wykutym śladem kopyta. Głaz został wkopany w ziemię przy głównym wejściu do drewnianego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, widoczna jest jedynie jego górna część.
Wedle legendy: „Przy budowie pierwszego kościoła wielce zasłużyła się swoją pracą pewna stara kobyła zwożąca z lasu drewno potrzebne cieślom. Stara klacz była ślepa, a mimo swej ułomności nie potrzebowała opieki człowieka – drogę z wyrębu do wznoszonego kościoła pokonywała sama. Kiedy dostarczyła ostatnią porcję drewna padła odciskając wcześniej w kamieniu ślad swojego kopyta. Ku jej pamięci położono tenże kamień u wrót kościoła hadynowskiego. Leży tam do dziś”. Dwoje informatorów (65 oraz 71 lat).

Wymiary widocznej części kamienia 120 × 85 cm; wymiary wykucia 10 × 8 cm.

Źródła informacji: http://www.polinow.pl/losice_i_okolice-hadynow (dostęp we wrześniu 2022); kwerenda terenowa

Współrzędne geograficzne: 52.16922, 22.67681

Lokalizacja na mapach Google

Rawa Mazowiecka, gm. Rawa Mazowiecka, pow. rawski

RawaKamień „z misą”, przy kościele „po-Augustiańskim” prawdopodobnie Kościół OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej – miał znajdować się przy murze, od południa, prawdopodobnie kamienna kropielnica lub kamień żarnowy.

Kamień zaginął; nie udało się znaleźć informacji na jego temat w trakcie kwerendy prowadzonej w Czerwcu 2013 r.

Grodzisk, gm. Grodzisk, pow. grodziski

Kamień z zagłębieniem nieckowatym – tzw. misą, opisany przez M. Wawrzenieckiego (1912 r.), miał znajdować się nieopodal stacji kolejowej w Grodzisku, obecnie zaginiony. Sądząc po szkicu zamieszczonym przez autora najprawdopodobniej jest to żarno nieckowate lub nowożytna kropielnica.

ŁUZKI, GM. JABŁONNA LACKA, POW. SOKOŁOWSKI

Głaz narzutowy, częściowo ociosany. Pierwotnie pełnił funkcję kamienia granicznego na granicy wsi Łuzki i Czekanów. Według Kazimierza Stołyhwo kamień o formie antropomorficznej stanowiący obiekt kultowy, Roman Jakimowicz przychyla się zaś do jego funkcji znaku granicznego.
Kamień pierwotnie był usytuowany na granicy pól pomiędzy wsiami Łuzki oraz Niemirki. Wedle miejscowego podania głaz stał na grobie czarownicy, stąd nazwa własna kamienia „Czarownica”.
W górnej części kamienia wykuty został znak podkowy, w środkowej części równoramienny krzyż, zaś w dolnej partii krzyż maltański. Po przeciwległej stronie kamienia, w jego dolnej części wykuto ślad stopy.
W 2006 r. kamień został przeniesiony do Czekanowa i ustawiony przed tutejszym kościołem.

Źródła informacji: Stołyhwo 1922; kwerenda terenowa

Współrzędne geograficzne: 52.43907, 22.44143

Lokalizacja na mapach Google