Skip to main content

Tag: Cudowne źródełka

DĘBOWIEC, GM. DĘBOWIEC, POW. JASIELSKI

Źródło zabudowane, ujęcie w postaci kranu. Na obszarze Sanktuarium Matki Bożej
Saletyńskiej w Dębowcu, pośrodku założenia kalwarii saletyńskiej na wzór kalwarii z La Salette.
Obok dąb Bartek, którego wiek szacuje się na ok. 500 lat. Wodzie ze źródła przypisuje się
cudowną moc lecznicza. Sanktuarium zwiedza rocznie ok. 70 tys. pielgrzymów.

Źródła informacji: Wiśniewski 1998, 22-24; https://maryjny.pl/?sanktuarium-matki-bozej-saletynskiej-debowiec (dostęp 20.09.023); kwerenda terenowa.

Współrzędne geograficzne: 49.68357, 21.46777

Lokalizacja na mapach Google

KOMBORNIA, GM. KORCZYNA, POW. KROŚNIEŃSKI

Źródełko św. Jana z Dukli. Murowana kapliczka słupowa nad źródłem, ujęcie zagospodarowane i obudowane. Obok znajduje się niewielki parking. Miejsce zlokalizowane jest przy drodze nr 9.

Wedle legendy przy źródle miał odpoczywać św. Jan z Dukli podczas wędrówki z Krosna do Lwowa by odprawić tam niedzielną mszę. W miejscu tym został pochwycony i uniesiony przez anioły, które go poniosły do celu podróży. Źródło zostało pobłogosławione przez świętego. Wedle okolicznych mieszkańców woda z niego posiada właściwości lecznicze, zwłaszcza w przypadku chorób oczu oraz skóry.

Źródła informacji: tablica informacyjna przy źródle; kwerenda terenowa.

Współrzędne geograficzne: 49.71399,21.89883

Lokalizacja na mapach Google

CHOTOWA, GM. CZARNA, POW. DĘBICKI

Wedle tradycji źródełko wybiło u stóp „Ptasiej Górki” na której usytuowany jest dziś
kościół, kiedy postawiono tu kapliczkę z obrazem Matki Boskiej, przywiezionym z Częstochowy
ok. roku 1800 przez jedną z mieszkanek wsi. Jej mąż „widząc obraz niezwykłej piękności
miał się wyrazić – Nie jesteśmy godni zatrzymać u siebie takiego obrazu”. Wzgórze z czasem
zmieniło nazwę na „Jasną Górkę”. Woda ze źródełka ma posiadać moc uzdrawiającą. Niegdyś
woda wypływała spod wzgórza stale, dziś pojawiać ma się jedynie w święta Matki Boskiej.
Wówczas przybywają tu liczni wierni, pija ją, obmywają ciało. W archiwach kościelnych mają
istnieć przekazy o uzdrowieniach nieuleczalnie chorych.

Źródła informacji: tablica informacyjna przy źródle; kwerenda terenowa.

Współrzędne geograficzne: 50.02645,21.29962

Lokalizacja na mapach Google

HERMANOWA-PRZYLASEK, GM. TYCZYN, POW. RZESZOWSKI

Kult miejsca sięga XVII w. kiedy miejscowa ludność chroniła się tu przed najazdem
szwedzkim. W 1860 r. istniała tu drewniana kaplica, zaś źródło z uzdrawiająca wodą cieszyło
się szerokim kultem. Kolejną kaplicę zbudowano w 1947 r. Obecna pochodzi z 1985 kiedy w
Hermanowej zbudowano kościół i utworzono parafię. Wedle F. Kotuli miejscowa ludność nazywała
„pomocną wodą”. Woda ma być szczególnie lecznicza w przypadku chorób oczu.

Źródła informacji: Malak 1996; Kotula 1974, 63; Chowaniec 2007, 89-90; kwerenda terenowa.

Współrzędne geograficzne: 49.93432, 21.99892

Lokalizacja na mapach Google

JODŁÓWKA, GM. PRUCHNIK, POW. JAROSŁAWSKI

Źródło ujęte studnią w kaplicy murowanej. Część Sanktuarium maryjnego w Jodłówce na szczycie garbu „Góra Maryi”.

Wedle miejscowej tradycji źródło posiada moc leczniczą. Legenda mówić, iż w 1680 roku żmija ukąsiła miejscowe dziecko. Zrozpaczona wdowa, matka dziecka, z nadzieją pobiegła do pobliskiego źródełka, nad którym wisiał obraz Matki Boskiej. Obmyła dziecku twarz wodą i modliła się przed obrazem. Dziecko wyzdrowiało. Obraz mieli przywieść i zawiesić nad źródłem powracający z walk na Ukrainie żołnierze.
Pierwotnie miał znajdować się w zamku Herburtów w Dobromilu. W kościele znajdują się liczne spisane świadectwa uzdrowień. Najstarsze pochodzi z roku 1724. Wedle kroniki parafialnej od roku 1991 miało tu miejsce około 200 uzdrowień.

Źródła informacji: http://www.nowiny24.pl/reportaze/art/6163729,cuda-w-jodlowce-wielka-jest-moc-wody-ze-zrodla-z-gory-maryi,id,t.html (dostęp 20.03.2023); kwerenda terenowa.

Współrzędne geograficzne: 49.90081,22.45243

Lokalizacja na mapach Google

JAROSŁAW, GM. JAROSŁAW, POW. JAROSŁAWSKI

Źródło ujęte studnią w Kaplicy Cudownego Źródła Matki Boskiej Bolesnej przy Bazylice
O.O. Dominikanów w Jarosławiu. Pod murami klasztoru. 20 sierpnia 1381 r. pasterze
mieli znaleźć na stojącej tu gruszy figurę Matki Boskiej Bolesnej z Jezusem Ukrzyżowanym –
obecnie w ołtarzu głównym bazyliki. Obok gruszy wybiło źródełko, jego woda posiadać ma cudowną
moc leczniczą, pomagającą w chorobach oczu. Obecne kaplic z roku 1752 postawiona
w miejscu drewnianej kapliczki. Zdobiona freskami z opisami uzdrowień i cudów jakie miały
mieć tu miejsce. Wejście do kaplicy zamknięte kratą, przy niej kran gdzie można nabierać
wody.

Źródła informacji: tablica informacyjna, strona internetowa klasztoru O.O. Dominikanów: https://jaroslaw.dominikanie.pl/sanktuarium/historia/ (dostęp 20.03.2023); kwerenda terenowa.

Współrzędne geograficzne: 50.016517, 22.664220

Lokalizacja na mapach Google

OSTROWY TUSZOWSKIE, GM. CMOLAW, POW. KOLBUSZOWSKI

Wedle legendy w danych czasach rycerz polował w rosnącej tu puszczy w niedzielę.
Gdy upolował jelenia, tryskająca z jego wątroby czarna krew oblała mu twarz i oczy, sprawiając
że oślepł. Była to kara za pracę w dzień święty. Żałując za grzech i błagając Matkę Boską o ratunek
ta objawiła się i nakazała by grzebał rękami w piasku i obmył się wodą, która się pojawi. Z
piasku trysnęło źródło, rycerz po obmyciu się w jego wodzie odzyskał wzrok. Według mieszkańców
wsi od najdawniejszych czasów źródło cieszy się kultem, zaś jego moc lecznicza ma być
szczególnie pomocna w chorobach oczu. Źródło zostało zasypane w latach 30. XX w. podczas
budowy pobliskiej drogi. W 1999 zostało odnalezione. Jego woda zasila obecnie staw parafialny,
obok studni znajduje się kopiec NMP oraz rzeźba siedzącego rycerza. Z postacią rycerza
związana jest również legenda dotycząca powstania kościoła. Rycerz miał zasnąć pod
modrzewiami, we śnie ukazała mu się Matka Boska mówiąc „Przybywam tu z Włoch i tu mi
postawisz kościół”.

Źródła informacji: http://parafia-ostrowytuszowskie.pl/historia-sanktuarium/kult-madonny-z-puszczy/ (dostęp 20.02.2022); tablica informacyjna; kwerenda terenowa.

Współrzędne geograficzne: 50.31054,21.64310

Lokalizacja na mapach Google

KRZESZÓW DOLNY, GM. KRZESZÓW, POW. NIŻAŃSKI

Cudowne źródełko oraz Kapliczka MB na tzw. Komanowej Górze, piaszczystej wydmie na terasie nad-zalewowej Sanu. Obszar zagospodarowany.

Wedle miejscowej tradycji w dawnych czasach zanim została tu postawiona pierwsza kapliczka w lasku na Komanowej Górze, na źródle objawiła się Matka Boska. Odtąd woda nabrała cudownych leczniczych właściwości na różne choroby, zaś szczególnie oczu. W 1867 r. niejaki Wawrzyniec Góra, młynarz z Radecznicy koło Zamościa miał sen, w którym pokazała mu się Matka Boska i nakazał zbudowanie obok cudownego źródełka w pobliżu miasteczka nad dużą rzeką kapliczki. Młynarz szukając takiego miejsca przywędrował do Krzeszowa oraz kierowany przez ludzi dotarł na Komanową Górę.

Okazało się, że właśnie to miejsce widział we śnie. Powróciwszy do Radecznicy zabrał drewno
i kamień młyński, na którym postawił kapliczkę na Komanowej Górze. Nazwa lokalna –
Zjawienie. W latach 90. XX wieku wybudowano nową większą murowaną Kaplicę Matki Boskiej
Bolesnej. W każdą 3 niedzielę miesiąca od maja do października odprawiane są tu msze święte.
15 września nabożeństwo odpustowe.

Źródła informacji: Ginalska 1999; kwerenda terenowa.

Współrzędne geograficzne: 50.38669,22.36704

Lokalizacja na mapach Google

NOWINY HORYNIECKIE, GM. HORYNIEC ZDRÓJ, POW. LUBACZOWSKI

Jedno z najbardziej znanych „cudownych źródeł” w woj. podkarpackim. Miejsce znane z kultu religijnego od XVII w. Dnia 12 czerwca 1636 r. miało tu dojść do objawienia Matki Boskiej, która ukazała się trójce pastuszków.

Woda wybijająca ze źródła pod kaplicą ma posiadać uzdrawiającą moc, zwłaszcza w chorobach oczu. Wieść o objawieniu szybko rozeszła się po okolicy, w miejscu cudu postawiono
krzyż. Właściciel dóbr horynieckich był początkowo nastawiony przeciw kultowi tego miejsca.
Jednak gdy jego żona wybłagała tu dla niego ratunek od śmierci w czasie wojny, kult rozkwitł.
W ołtarzu kaplicy znajduje się drewniana rzeźba Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. W
pobliżu kaplicy i źródła dwa inne źródła wybijające spod wzgórza.

Źródła informacji: Kawałko 2006, 54-55; Wiśniewski 1998, 90-92; Chowaniec 2007, 87-88; kwerenda terenowa.

Współrzędne geograficzne: 50.22018, 23.40403

Lokalizacja na mapach Google

SIEDLISKA, GM. LUBYCZA KRÓLEWSKA, POW. TOMASZOWSKI

Źródełko w dolinie strumienia Prądnik. Tworzy rozlewisko, nad nim ustawiona
kapliczka na palach. Kult miejsca i cudownego źródła sięga XVIII w. Wówczas miejscowemu
pasterzowi miała ukazać się postać Matki Bożej. Ten przestraszony uderzył w postać batem,
ta zaś rozpłynęła się w nurcie rzeki. Mieszkańcy wsi, gdy wieść się rozeszła, by przebłagać
Matkę Bożą postawili w tym miejscu kapliczkę. Sporządzono również obraz wedle opisu pasterza,
który okazał się identyczny z obrazem Matki Boskiej z pobliskiego Sokala. Woda miała nabrać
wówczas właściwości uzdrawiających.

Źródła informacji: Kawałko 2006, 59-60; kwerenda terenowa.

Współrzędne geograficzne: 50.26322, 23.55085

Lokalizacja na mapach Google