Skip to main content

Sokóle, gm. Drelów, pow. bialski

Sokóle, gm. Drelów, pow. bialski

Na terenie leśnictwa Sokule obok Białej Podlaskiej, „wśród zarośli i krzewów” miał znajdować się ogromny kamień mający po środku nieckowate zagłębienie.

Dziś kamień nie istnieje, niewykluczone że leżał na bagnie noszącym nazwę „Kamień”, prawdopodobnie został zniszczony podczas orki leśnej. Bagno nosi ślady licznych przekopów koparką oraz orki głębokim pługiem.

Wedle miejscowych wierzeń, woda zbierająca się w zagłębieniu miała posiadać właściwości lecznicze.

Kwerenda terenowa przyniosła wyniki negatywne, obecnie nie zachowała się pamięć na temat głazu.