Skip to main content

OLSZEWNICA-ZARZYC, GM. KĄKOLEWNICA, POW. RADZYŃSKI

OLSZEWNICA-ZARZYC, GM. KĄKOLEWNICA, POW. RADZYŃSKI

Kamień z podkową i krzyżem – zniszczony. Wedle W. Prackiego na granicy wsi Olszewnica i Zarzyc (Zarzec) miał znajdować się duży kamień z wyrytą podkową oraz krzyżem z „podwójnym rysunkiem” i dodatkowo wyrytą literą „Z”. W trakcie kwerendy terenowej stwierdzono zniszczenie kamienia.
Zdaniem sołtysa Olszewnicy kamień został rozbity po II wojnie światowej i wykorzystany do budowy drogi. Udało się namierzyć jego dokładną lokalizację, przy drodze, na granicy wsi Olszewnica oraz Kolonia Zarzec. Kamień pełnił funkcję znaku granicznego. Podczas kwerendy terenowej, wśród mieszkańców wsi Olszewnica oraz Zarzec nie zanotowano informacji na temat wierzeń lub podań związanych z kamieniem. U W. Prackiego zamieszczono fotografię zabytku in situ (s. 121, rys. 53).

Źródła informacji: Pracki 1900, 121 (rys. 53); kwerenda terenowa