Skip to main content

KRZYWOWÓLKA, GM. SŁAWATYCZE, POW. BIALSKI

KRZYWOWÓLKA, GM. SŁAWATYCZE, POW. BIALSKI

Głaz granitowy o wymiarach 1,8 × 1,5 × 1 m, z licznymi naturalnymi zagłębieniami na powierzchni, obecnie ustawiony jest obok kościoła pw. Matki Boskiej Siewnej w Krzywowólce. Pierwotnie znajdował się na uroczysku Muszaryniec (Mucharyniec) w lesie pomiędzy wsiami Krzywowólka, Matiaszówka oraz Sajnówka. Następnie został przeniesiony pod kościół przez mieszkańców wsi Krzywowólka.

Według miejscowej tradycji na kamieniu położonym na uroczysku objawiła się Matka Boska, zostawiając w skale odciski stóp. Miejscowe podanie mówi także o „odciśniętym” w kamieniu śladzie różańca.

Samo uroczysko Muszaryniec jest owiane legendami. To wyspa o okrągłym kształcie, położona na trudno dostępnym bagiennym terenie. Dziś porośnięta karłowatym drzewostanem, stanowi najprawdopodobniej pozostałość torfowiska. Wedle miejscowego podania, w niekreślonej przeszłości miała się tu znajdować świątynia (kościół, cerkiew), która wraz z wiernymi zatonęła w bagnie. Miejsce to ma być nawiedzane przez złe moce.

Źródła informacji: kwerenda terenowa

Lokalizacja na mapach Google