Skip to main content

JEZIERNIA, GM. TOMASZÓW LUBELSKI, POW. TOMASZOWSKI

JEZIERNIA, GM. TOMASZÓW LUBELSKI, POW. TOMASZOWSKI

Źródełko przy grocie NMP z Lourdes. Po wysiedleńcach w czasie II Wojny Światowej w trakcie powrotu mieszkańców Jezierni do swoich domostw, w czasie suszy w centrum wsi wytrysnęło źródło, co przypisano opiece NMP nad jej mieszkańcami. Miejsce kultu w okresie powojennym, później zapomniane. W 2000 r.
obszar oczyszczono i wybudowano grotę MB na wzór z Lourdes. Według mieszkańców wsi woda ze źródła ma mieć moc uzdrawiającą.

Źródła informacji: Kawałko 2006, 60-61; kwerenda terenowa.


Współrzędne geograficzne: 50.41212,23.41408

Lokalizacja na mapach Google