Skip to main content

DĄBIE, GM. DĄBIE, POW. KOLSKI

Głaz narzutowy o wysokości ok. 0,5 m, długości 1,9 m i szerokości 1,5 m położony pomiędzy polami, nieopodal cmentarza w Dąbiu. Na powierzchni głazu widoczne są naturalne zagłębienia powstałe w wyniku erozji. Wedle miejscowej tradycji jedno z zagłębień jest odciskiem stopy św. Bogumiła, który zmęczony odpoczywał na kamieniu w trakcie wędrówki i pił wodę z pobliskiego źródła. Obok kamienia znajduje się studnia (dawniej źródło), a czerpana z niej woda wedle wierzeń posiadać ma cudowną moc uzdrawiania. Miejscowe podanie mówi, że dawniej studnia była zarośnięta i przykryta gałęziami. Gdy nastawała susza niszcząca uprawy, studnię odkrywano i przychodziły deszcze. W 2020 r. miejsce poddano rewitalizacji, obecnie jest oznakowane i zagospodarowane pod kątem ruchu turystycznego. W 2008 r. odbyła się tu uroczystość poświęcenia kamienia oraz studzienki św. Bogumiła przez proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Dąbiu.

Źródła informacji: Poświęcenie kamienia i studni św. Bogumiła http://www.gminadabie.pl/asp/pl_start.asptyp=13&sub=2&menu=1&dzialy=1&artykul=3&akcja=artykul&schemat=2 (dostęp 15 lutego 2023); Dąbie: Przeprowadzono remont studni św. Bogumiła
https://www.e-kolo.pl/wiadomosci,16266,dabie-przeprowadzono-remont-studni–sw-bogumila (dostęp 15 lutego 2023); kwerenda terenowa

Współrzędne geograficzne: 52.102775, 18.815725

Lokalizacja na mapach Google

Boże stópki