Skip to main content

CZEKANÓW-BAGATELA, GM. OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POW. OSTROWSKI

Głaz narzutowy zwany „Diabelskim Kamieniem” o wymiarach: długość 3,3 m, szerokość 3,1 m, wysokość ok. 2 m. Głaz otoczony jest mniejszymi kamieniami tworzącymi krąg. Po raz pierwszy stanowisko opisane zostało już w XIX w. W 2013 r. przeprowadzono tu badania archeologiczne odkrywając jamy z fragmentami naczyń glinianych i odłupkami krzemiennymi. Chronologię zabytków ustalono na okres od paleolitu po wczesną epokę żelaza (tzw. łużycko-pomorski cykl kulturowy). Materiał zabytkowy z tego okresu wystąpił głównie w najbliższym otoczeniu głazu. Ponadto uchwycono ślady spalenizny i nowożytny wkop. Odkryto także fragmenty naczyń glinianych z XVIII-XIX w. Zdaniem badaczy głaz ustawiono w centralnym miejscu stanowiska intencjonalnie, został również obrobiony i nadano mu formę antropomorficzną, zbliżoną do urn twarzowych. Użytkowanie miejsca należy łączyć najprawdopodobniej z ludnością kultury pomorskiej, jego funkcja nie została ostatecznie ustalona, prawdopodobnie związana była z nieokreślonym bliżej kultem.

W 2022 r. Stowarzyszenie Miłośników Historii Lokalnej „Historyczny Wtórek” ustawiło obok głazu tablicę informacyjną.

Źródła informacji: Błażejewski, Przybylski 2022, 39-48; kwerenda terenowa

Współrzędne geograficzne: 51.665591, 17.918871

Lokalizacja na mapach Google

Diabelskie kamienie