Skip to main content

CZARNY LAS – KOLONIAGM. JÓZEFÓW, POW. BIŁGORAJSKI

CZARNY LAS – KOLONIAGM. JÓZEFÓW, POW. BIŁGORAJSKI

Skała „Diabelski Kamień” – największy z głazów. Według podania diabeł chciał zbudować w tym miejscu piekło. Założył się z miejscowym chłopem, że jeżeli uda mu się to w jedną noc, to chłop odda mu duszę. Gdy niósł ostatni kamień, we wsi zapiał kogut oznajmiając nastanie dnia. Rozsypane na kulminacji wzgórza skały mają być pozostałościami po niedokończonym piekle. Obecnie Rezerwat Przyrody Piekiełko koło Tomaszowa Lubelskiego. Na szczycie tablica informacyjna. W latach 30. oraz 40. XX w.
eksploatowano w tym miejscu kamień do budowy dróg, widoczne są ślady prób rozsadzania materiałem wybuchowym.

Źródła informacji: kwerenda terenowa

Współrzędne geograficzne: 50.497883, 23.155950

Lokalizacja na mapach Google