Skip to main content

GORZESZÓW, GM. KAMIENNA GÓRA, POW. KAMIENNOGÓRSKI

Piaskowcowy ostaniec skalny o wysokości ok. 8 m, noszący nazwę „Diablej Skały” lub „Diabelskiej Maczugi”. Wedle legendy diabeł za pomocą skały chciał zburzyć klasztor w Krzeszowie. Gdy leciał nad okolicą, zapiał kogut, diabeł utracił moc i upuścił głaz. Miejsce oznakowane i zagospodarowane turystycznie.

Współrzędne geograficzne: 50.708790, 16.106244

Lokalizacja na mapach Google

Źródła informacji: https://przyrodniczo.pl/pomniki-przyrody/diabelskamaczuga/
(dostęp 20 lutego 2023); tablica informacyjna; kwerenda terenowa

JAROSZÓW, GM. STRZEGOM, POW. ŚWIDNICKI

Skałka położona na obszarze leśnym, pomiędzy Jaroszowem a Morawami zwana „Diabelską Kołyską” lub „Diabelskim Kamieniem”. Składa się z dwóch części – cokołu o długości ok. 20 m oraz położonego na nim mniejszego bloku skalnego, który stwarza wrażenie ruchomego. Na jego powierzchni, przy krawędzi widoczny jest otwarty kociołek wietrzeniowy. Nie udało mi się pozyskać legendy związanej z głazem.
Przy formacji skalnej znajdują się pozostałości fundamentu kamiennego o nieustalonej chronologii.

Współrzędne geograficzne: 50.979892, 16.394480

Lokalizacja na mapach Google

Źródła informacji: https://agatowcy.com.pl/2022/04/21/jaroszowskiewzgorza-wzgorzastrzegomskie/ (dostęp 15 marca 2023); kwerenda
terenowa