Skip to main content

BOREK KLIMONTOWSKI, GM. KLIMONTÓW, POW. SANDOMIERSKI

BOREK KLIMONTOWSKI, GM. KLIMONTÓW, POW. SANDOMIERSKI

Wedle notatki Oskara Kolberga we wsi Borek pod Klimontowem, nieopodal drogi miało leżeć kilkanaście dużych kamieni. Miejscowe podanie mówiło, że niosły je diabły, by zniszczyć kościół ariański w sąsiedniej wsi. Wedle innej wersji diabły miały rozbić kamieniami kościół jezuitów w Koprzywnicy, lecz wybrały się w drogę zbyt późno i o północy zastało je w powietrzu pianie koguta. Diabły utraciwszy moc upuściły kamienie i uciekły do piekła.

Źródła informacji: Kolberg 1865, 255