Skip to main content

BIAŁĘCINO, GM. MALECHOWO, POW. SŁAWIEŃSKI

„Diabelski kamień” mający leżeć w lesie koło wsi Białęcino, na skrzyżowaniu dróg do Krągu oraz drogi do młyna. Głaz miał mieć 80 cm długości, 50 cm szerokości i 1 m wysokości. Wedle miejscowego podania na kamieniu tym diabeł miał tańczyć z dziewicą. Głazu nie udało się odnaleźć w terenie. We wsi Białęcino nie zanotowałem informacji na jego temat.

Źródła informacji: Łysiak 1998, 24; kwerenda terenowa

Diabelskie kamienie