Autor: olimpadmin

Brzozowica, gm. Dobre, pow. miński

Na terenach wsi miał znajdować się Święty kamień z odciskiem stopki, kolana oraz dłoni Matki Boskiej. Kamień zaginął w drugiej połowie XIX w.

Władysław Jarecki (1902, s. 128) przytacza następującą relację etnograficzną na temat kamienia spisaną od mieszkanki wsi: „W Brzozojicy to nawet niedawno przecię-ć kamień leżał, nawet moja matka to widzieli i mnie to powiadali. Nie wiem, kany go tam teraz sprzątnęni, ale wiem, że był, może go kaj do kościoła wzięli. To matka opowiadali, że jak Matka Boska sła do Dobrego, po tem piachu pod Brzozojicą, tak się zmęcyła, że się o ten kamień potknęła i upadła. To jak się podnosiła i jak ręką sperła się, to wszystko odcisnęło się: i stópki, i kolanko, i wszystkie paluski od ręki, jakby w glinie. (Opowiadała Zagrodzka, żona pastucha z Brzozowicy, w pow. Nowo-Mińskim).”

Żuków, gm. Mokobody, pow. siedlecki

Wg notatki sporządzonej przez I. Dydyńskiego: „Na polu wsi Żukowa na Podlasiu (…) znajduje się – a mam tę wiadomość z wiarygodnego źródła – kamień dość znacznych rozmiarów ze stopą ludzką, do której lud tameczny przywięzuje legendę o Najświętszej Maryi Pannie(Dydyński I., 1896, s. 10)

Podczas kwerendy terenowej w maju 2013 r. nie zanotowano wśród mieszkańców wsi żadnych wiadomości ani podań na temat rzeczonego kamienia.

Budziszyn, gm. Mokobody, pow. siedlecki

BudziszynPodanie głosi, iż podczas jednej z wypraw rycerstwa polskiego przeciw Jadźwingom w XII-XIII w. kamień służył jako tymczasowy ołtarz polowy. Podczas nocnego napadu wroga Matka Boska objawiła się na kamieniu budząc śpiących rycerzy i zostawiając w nim odciski swoich stóp. Nazwa uroczyska ze świętym kamieniem oraz źródełkiem „Budziszyn (Budzieszyn)” ma pochodzić od tego zdarzenia.

Na kamieniu widoczne dwa wykucia w kształcie stóp o wymiarach 22x10x3cm oraz 20x12x5 cm. Zauważyć można również dwa otwory o śr. 3 cm, powstałe prawdopodobnie w trakcie prób wiercenia w celu rozbicia kamienia.Budziszyn

Kamień podobnie jak woda z pobliskiego źródełka ma posiadać właściwości lecznicze. Woda ma być szczególnie pomocna w przypadku chorób oczu.

Na uroczysku z kamieniem oraz źródełkiem obecnie znajduje się Sanktuarium maryjne z obrazem Matki Bożej Budzieszyńskiej; parafia rzymskokatolicka św. Jadwigi w Mokobodach.

Czerwonka Grochowska, gm. Sokołów Podlaski, pow. sokołowski

CzerwonkaKamień znajduje się na skraju wsi, przy drodze do Krasowa. Jego widoczna nad powierzchnią część ma wymiary: wys. 170 cm, szer. u podstawy 120 cm, w górnej części 40 cm, grubość od 10 do 20 cm.

Na jego przedniej części znajdują się ryty: litera „P”, znak koła z trzema „szprychami”, pod nimi data 1590. Niżej litery S.C.O. a w dolnej części płaszczyzna z tekstem i datą 1891.

Kamień zwieńczony jest żelaznym krzyżem. Umocowany jest dwoma mniejszymi kamieniami, tkwiącymi w ziemi z przedniej i tylnej strony.

Kamień służy jako miejsce kultu, w czasie dorocznego obrzędu poświęcenia pól przy kamieniu zbiera się miejscowa ludność i przygotowuje jeden z procesyjnych ołtarzy.

Krzymosze, gm. Mordy, pow. siedlecki

KrzymoszeWedle tradycji kamień ze śladem kopyta – miejscowi nazywają to „śladem wołu”; związana z nim legenda mówi, że kiedy przed wiekami przewożono figurę Chrystusa w Krzymoszach do Łukowa, woły odmówiły posłuszeństwa, zaś jeden z nich zostawił odcisk racicy w kamieniu

Kamień znajduje się przy grocie na terenie przykościelnym.

Wyrozęby, gm. Repki, pow. sokołowski

WyrozębyPierwszy z kamieni miał znajdować się nieopodal łąk pod wsią zwanych „Jaćwież”, w środku lasu zwanego „Wojsko”. Miał to być ogromny kamień z zagłębieniem zwanym „Misą Królewską”, posiadać miał również ślad stopy interpretowany, jako ślad pozostawiony przez Matkę Boską – obiekt nie został odnaleziony, we wsi zaś nie zanotowano żadnych informacji na jego temat

Drugi kamień (niewzmiankowany w literaturze), odnaleziony został w miejscowości w trakcie badań terenowych. Jest to głaz narzutowy z szarego granitu posiadający naturalne zagłębienie określane przez mieszkańców wsi, jako ślad stopy pozostawiony przez Matkę Boską.

Łuzki, gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski

ŁuzkiGłaz narzutowy, częściowo ociosany. Pierwotnie pełnił funkcję kamienia granicznego na granicy wsi Łuzki i Czekanów (Wg K. Stołyhwo kamień o formie antropomorficznej stanowiący obiekt kultowy, R. Jakimowicz przychyla się do jego funkcji znaku granicznego).

Kamień pierwotnie stał na granicy pól pomiędzy wsiami Łuzki oraz Niemirki. Wedle miejscowego podania głaz stał na grobie czarownicy, stąd nazwa własna kamienia „Czarownica”.

W górnej części kamienia wykuty został znak podkowy, w środkowej części równoramienny krzyż, zaś w dolnej partii widoczny krzyż maltański. Po przeciwległej stronie kamienia, w jego dolnej części wykuty ślad stopy.

W 2006 r. kamień został przeniesiony do Czekanowa i ustawiony przed tutejszym kościołem.

Łazówek, gdm. Sterdyń, pow. sokołowski

ŁazówekKamień z wykuciem w kształcie stopy, znajdujący się obecnie pod ołtarzem w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP (Diecezjalnym Sanktuarium Maryjnym) w Łazówku.

Lokalna tradycja wiąże ślady na kamieniu w Łazówku z objawieniem „Pięknej Pani”, które miało mieć miejsce w połowie XVI w. Miała się ona ukazać „na wielkim kamieniu, wśród niezwykłej jasności” dziedziczce z pobliskiego Łazowa. Matka Boża wyraziła pragnienie by dziedziczka przychodziła w to miejsce. Gdy widzenie minęło na kamieniu pozostały ślady stóp Matki Bożej.

Wieść szybko rozeszła się po całej okolicy, miejscowy dziedzic z Łazowa wybudował w tym miejscu kościółek, a na dużym ołtarzu ustawionym na owym kamieniu umieszczono obraz Matki Bożej Pocieszenia (Kamień ze śladami stóp został wmurowany w ołtarz, jego fragment można zobaczyć przez drewnianą kratę). Z czasem miejsce to stało się celem licznych pielgrzymek i kultu religijnego. Kamień z odciskiem stopy NMP miał posiadać właściwości lecznicze, pielgrzymi odłupywali jego fragmenty i zabierali do domów. Miejsce zasłynęło z licznych uzdrowień.

Wyszomierz, gm. Kosów Lacki, pow. sokołowski

WyszomierzGłaz narzutowy z szarego granitu. Lokalna tradycja wiąże ślady na kamieniu z objawieniem Matki Boskiej. Na kamieniu miał być widoczny ślad lewej stopy z wyraźnymi odciskami palców oraz znak krzyża z podstawą. Wedle miejscowych informatorów na kamieniu były widoczne różne „znaki i zagłębienia”, oraz „odciśnięty” ślad ludzkiej stopy.

Pierwotnie leżał na granicy wsi Wyszomierz ze wsią Kutyski, w chwili obecnej kamień jest zakopany tuż przy drodze, na wzniesieniu na granicy wsi Wyszomierz. Dokonano tego w trakcie prac związanych z poszerzaniem drogi. Na powierzchni widoczna jest jedynie jego niewielka część o wymiarach ok. 40×40 cm.  Początkowo kamień miał leżeć po przeciwległej stronie drogi niż obecnie. Miał być to duży głaz wysokości człowieka.

Kańkowo (Poręba), gm. Małkinia Górna, pow. ostrołęcki

Kamień „z odciskiem stopy” na „łąkach wsi Kańskowo”, w miejscu zwanym Poręba (kamień zniszczony, wg. Maksymiliana Barucha zabrany pod budowę domu lub kolei)/

Według miejscowego podania ślad stopy pozostawiony został przez Najświętszą Marię Pannę, która tu odpoczywała z dzieciątkiem Jezus. Inne podanie podaje, że Matka Boska przechodziła tędy po błotach, natrafiła na ten kamień i ślad swojej stopy zostawiła.

Materiały wizualne oraz dokumentacja objęte są prawami autorskimi, wszelkie formy ich wykorzystanie w prezentacjach oraz publikacjach jedynie za zgodą autora.
© Łukasz Miechowicz. All rights reserved.
Projektowanie stron OlimpWeb.