Krzymosze, gm. Mordy, pow. siedlecki

KrzymoszeWedle tradycji kamień ze śladem kopyta – miejscowi nazywają to „śladem wołu”; związana z nim legenda mówi, że kiedy przed wiekami przewożono figurę Chrystusa w Krzymoszach do Łukowa, woły odmówiły posłuszeństwa, zaś jeden z nich zostawił odcisk racicy w kamieniu

Kamień znajduje się przy grocie na terenie przykościelnym.