category

1. Diabelskie kamienie

Orelec, gm. Olszanica, pow. leski

Wedle legendy kamień został stworzony przez Boga by ocalić dwie siostry bliźniaczki wysłane do lasu przez złą macochę by zginęły. Dziewczynki późną jesienią zgubiły się w lesie, otoczyły je wilki, lecz Opatrzność sprawiła że zaryczał w pobliżu niedźwiedź i wilki uciekły, dziewczynki skulone zasnęły w lesie, ich ojciec szukał ich …

Glinne, gm. Lesko, pow. leski

Oskar Kolberg pisze, że miejscowi mieszkańcy nazywają kamień „Kostruniem”. Jedna z legend mówi, że kamień porzucił w tym miejscu diabeł, który niósł go by zrzucić na kościół w Lesku. A. Fredro przytacza legendę o dziewczynie zaklętej w kamień przez swoją matkę. Inna legenda mówi o porzuconym tu i pochowanym niemowlęciu, …

Iwierzyce Kolonia, gm. Iwierzyce, pow. ropczycko-sędziszowski

Głaz narzutowy, polodowcowy. Jest to największy głaz polodowcowy na obszarze województwa podkarpackiego. Położony na stoku wzniesienia, w gęstym lesie, trudny do znalezienia. Głaz ma wymiary 3,3×1,8×1 m. Wedle miejscowego podania diabeł chciał za jego pomocą zniszczyć kościół w pobliskiej Nockowej, jednakże w trakcie lotu zapiał kogut oznajmiający świt i upuścił kamień. …

Wyręby, gm. Dynów, pow. rzeszowski

Skała narzutowa. Wedle legendy kamień spadł z nieba. Został upuszczony przez diablicę, która go niosła w momencie gdy w kościele zabiły dzwony. Ma również sprawiać, że ludzie błądzą po lesie. Wedle miejscowej ludność kamień niegdyś był o wiele wyższy, sięgał koron drzew i miał „lustrzaną” powierzchnie. W trakcie II Wojny …

Niwki Horynieckie, gm. Horyniec-Zdrój, pow. lubaczowski

W Lesie Buczyna (Uroczysko Buczyna) grupa skałek porozrzucanych na przestrzeni ok 100m2. Największa z nich (tzw. „żaba”) z otworem pośrodku jest obiektem legend. Liczne ślady procesów krasowych – otwory, wgłębienia o różnych kształtach. Wedle różnych podań i koncepcji kamienie, a zwłaszcza skała z otworem, mają stanowić pogańskie miejsce kultu, ew. zegar …

Monasterz, gm. Horyniec-Zdrój, pow. lubaczowski

Grupa skałek na tzw. „Garbie Niedźwiedzia”. Wychodnia trzeciorzędowych skał wapiennych. Liczne ślady procesów krasowych – otwory oraz wgłębienia o różnych kształtach. Wedle jednej z legend skały a zwłaszcza największa nich zwana „diabelskim kamieniem” są pozostałością głazu, który wysłany z piekła diabeł niósł by zrzucić na klasztor i kościół w Monasterzu. Diabeł w …