category

Lubelszczyzna

Trzęsiny, gm. Radecznica, pow. zamojski

Wedle informacji zebranych wśród mieszkańców wsi, święty Antoni wędrując z Leżajska do Radecznicy spoczął na kamieniu leżącym w okolicznym lesie, wówczas w miejscu tym wytrysnęło źródło. Woda która z niego wybija ma posiadać leczniczą moc. W miejscu tym wybudowano kapliczkę. W każdy Wielki Piątek, przed świtem okoliczni mieszkańcy idą w …

Radecznica, gm. loco, pow. zamojski

Źródło oraz drewniana kaplica z 1824 r. w tzw. „Lasku św. Antoniego”. Kaplica wzniesiona na palach nad źródłem, w miejscu gdzie wedle tradycji miał objawić się święty. Woda posiadać ma właściwości uzdrawiające. Wg Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego „w lesie w pobliżu kościoła znajduje się studzienka ze źródłem, przy którem miał …

Staw Ujazdowski, gm. Nielisz, pow. zamojski

Wedle miejscowych wierzeń źródło z wodą o właściwościach leczniczych w dolinie strumienia Werbka. Tradycja jego kultu sięga XIX w. (prawdopodobnie posiada starszą metrykę). Woda miała być szczególnie skuteczna na choroby reumatyczne. Chorzy pili ją i obmywali chore miejsca, kąpali się w niewielkim rozlewisku. Wokół źródła oraz zbiornika wodnego pozostawiano ubrania, …

Sielec, gm. Leśniowice, pow. chełmski

Źródlisko w niewielkiej kotlince, teren podmokłym. Jedno ze źródeł znajduje się pod kaplicą św. Anny, drugie wybija u stóp pobliskiej lipy. Nazwa lokalna: „Źródło Święta Anna” lub „Kaplica na wodzie”. Wedle miejscowej tradycji słynie jako miejsce uzdrowień. Początki kultu pozostają nieznane. Dwa razy w roku w dzień św. Anny 26 lipca …

Krasne, gm. Uścimów, pow. Lubartowski

Kamień na brzegu jeziora Krasne, we wsi Krasne nazywany „bożą stopką”. Według miejscowej legendy “Matka Boża Siewna” wędrowała tędy w czasie najazdu tatarskiego niosąc na rękach dzieciątko Jezus. Zmęczona przysiadła na kamieniu i zostawiła odciśnięty ślad stopy. Obok znajduje się mniejszy ślad dzieciątka Jezus. Średnica głazu 1,7×1,5 m. Płaski, w …

Janów Lubelski, gm. Janów, pow. janowski

Według podania w Janowskich Lasach, w miejscu zwanym uroczyskiem Kruczek, na kamieniu miał odpoczywał św. Antoni w drodze między Leżajskiem a Radecznicą. Spod kamienia wytrysnęło źródełko. Woda ma posiadać lecznicze właściwości, przyśpieszać gojenie ran. Krzyż i kapliczkę postawiono w tym miejscu w 1773 roku. Prawdopodobnie wierzenia związane ze źródłem posiadają …

Księżomierz, gm. Gościeradów, pow. kraśnicki

Miejsce nosi nazwę lokalną „Zjawienie”. W latach 1594-1602 na polnym kamieniu leżącym obok drogi objawiła się płacząca Matka Boża, siedząca w ubraniu chłopki. Wieść szybko rozniosła się po okolicznych wsi, zaś w miejsce zaczęli przybywać liczni wierni.Z polecenia władz kościelnych, które nie uznały objawień, kamień zakopano. Objawienia zostały uznane przez …

Urzędów, gm. Urzędów, pow. kraśnicki

W zabagnionej dolinie rzeki Urzędówki, znajduje się cudowne miejsce z sanktuarium poświęconym św. Otylii. Spod drewnianej kaplicy wybija źródło, z którego woda wedle tradycji posiadać ma uzdrawiającą moc, szczególnie pomocną w chorobach oczu, głowy i gardła. W drugi dzień Zielonych Świąt w miejsce to zmierzali wierni z bliższej i dalszej …

Bielsko, gm. Karczmiska, pow. opolski

Kapliczka domkowa w miejscu dawnego „świętego drzewa”. Nieopodal wsi Bielsko, w lesie położonym pomiędzy tą miejscowością a Chodlikiem znajduje się miejsce zwane „Zjawieniem”. Dziś stoi tam niewielka kapliczka domkowa, ufundowana przez mieszkańców Bielska w 1935 r. Wiąże się z nią legenda mówiąca o objawieniu, jakie miało tu miejsce przed wieloma laty. …

Chodlik, gm. Karczmiska, pow. opolski

Kamień położony jest przy drodze z Chodlika do Karczmisk, w Lesie Powiślańskim. Według legendy zagłębienia na kamieniu mają być śladami stopy oraz laski zostawionymi przez Matkę Boską, która wędrowała tędy z dzieciątkiem Jezus. Miała ona przysiąść na kamieniu by odpocząć.