category

Kamienie z wykuciami podków

Olszewnica – Zarzyc, gm. Borki, pow. radzyński

Wedle W. Prackiego na granicy wsi Olszewnica i Zarzyc (Zarzec) miał znajdować się duży Kamień z wyrytą podkową oraz krzyżem z „podwójnym rysunkiem” i dodatkowo wyrytą literą „Z”. W trakcie kwerendy terenowej stwierdzono zniszczenie kamienia. Wg sołtysa wsi Olszewnicy kamień został rozbity po II Wojnie Światowej i wykorzystany do budowy …

Ustrzesz – Lisiówka, gm. Kąkolewnica Wschodnia, pow. radzyński

Na granicy wsi Ustrzesz i Lisiówka, gm. Radzyń Podlaski, pow. radzyński miały leżeć trzy kamienie z wykutymi podkowami (wedle miejscowej ludności księżycami). Kwerenda terenowa nie potwierdziła istnienia kamieni. Prawdopodobnie leżały na polu zwanym Kamienie. Wywiady przeprowadzono z pięcioma informatorami, mieszkańcami wsi Ustrzesz oraz Lisiówka, żadna z osób nie posiadała informacji na …

Dąbrowa, gm. Wołyń, pow. radzyński

Duży głaz granitowy leżący w lesie zwanym Dąbrowa nieopodal Suchowolskiej Branicy, pomiędzy wsiami Podlesie oraz Wohyń. Na płaskiej powierzchni kamienia widoczne dwa wykucia w kształcie podków Wedle miejscowego podania na kamieniu mają być widoczne ślady podków Bolesława Chrobrego