category

Podlasie

Żabce, gm. Międzyrzec Podlaski, pow. bialski

Wedle opis A. Pleszczyńskiego (1888 r.) w pobliżu tzw. starego gościńca miał leżeć kamień o wymiarach dł. 240 cm, szer. 120 cm, wys. 60 cm. Kształt zbliżony do prostokąta, o płaskiej powierzchni, na niej okrągłe wykucie w kształcie misy, wg. autora „zarysowuje się wypukło jakby kształt tarczy”. Głaz usunięty (zagłębiony …

Pościsze, gm. Międzyrzecz Podlaski, pow. bialski

Wedle opisu A. Pleszczyńskiego we wsi miały znajdować się dwa kamienie. Jeden z wykutą podkową, stał na granicy między wsiami Strzakły i Pościsze, następnie został zniszczony i wykorzystany do budowy fundamentu domu. Drugi kamień stał nieopodal, również pomiędzy wsiami Strzakły i Pościsze, miały być na nim widoczne dwa wykucia w …

Kownatki, gm. Łuków, pow. łukowski

Duży granitowy głaz narzutowy leżący na podmokłej łące nieopodal płynącego przez wieś strumyka. Wedle miejscowej legendy zagłębienia w kamieniu są śladami pozostawionymi przez Pana Jezusa, który przysiadł zmęczony na kamieniu. Pozostawił również ślady swoich stóp oraz laski, którą się podpierał.

Olszewnica – Zarzyc, gm. Borki, pow. radzyński

Wedle W. Prackiego na granicy wsi Olszewnica i Zarzyc (Zarzec) miał znajdować się duży Kamień z wyrytą podkową oraz krzyżem z „podwójnym rysunkiem” i dodatkowo wyrytą literą „Z”. W trakcie kwerendy terenowej stwierdzono zniszczenie kamienia. Wg sołtysa wsi Olszewnicy kamień został rozbity po II Wojnie Światowej i wykorzystany do budowy …

Żakowola, gm. Kąkolewnica Wschodnia, pow. radzyński

Wedle opisu W. Prackiego (1900 r.) we wsi znajdować się miały trzy kamienie ze znakami: Kamień „przywieziony z pola przed dom jednego z gospodarzy z wyraźnym wykuciem w kształcie odcisku stopy (wymiary kamienia: dł. 65 cm, szer. 39 cm., wys. 30 cm; długość wykucia 13 cm, szer. 5-7 cm, głębokość …

Szóstka, gm. Drelów, pow. bialski

Dwa kamienie „ze śladami stóp”, zniszczone jeszcze w XIX w. jako materiał do zbudowania drogi. Podczas kwerendy terenowej nie udało się zebrać żadnych informacji na temat kamieni, pamięć o nich nie przetrwała.

Turów, gm. Kąkolewnica Wschodnia, pow. radzyński

W końcu XIX w. we wsi znajdowały się dwa kamienie. Pierwszy leżał na granicy dawnego lasu w miejscu zwanym „Zarośle”, na kamieniu widoczna była stopa, zwrócona palcami na północ (głębokość wykucia 10-15 mm) za śladem znajdowało się wgłębienie – wedle miejscowych ślad po lasce. Kamień obecnie znajduje się pod ołtarzem …

Ustrzesz – Lisiówka, gm. Kąkolewnica Wschodnia, pow. radzyński

Na granicy wsi Ustrzesz i Lisiówka, gm. Radzyń Podlaski, pow. radzyński miały leżeć trzy kamienie z wykutymi podkowami (wedle miejscowej ludności księżycami). Kwerenda terenowa nie potwierdziła istnienia kamieni. Prawdopodobnie leżały na polu zwanym Kamienie. Wywiady przeprowadzono z pięcioma informatorami, mieszkańcami wsi Ustrzesz oraz Lisiówka, żadna z osób nie posiadała informacji na …

Dąbrowa, gm. Wołyń, pow. radzyński

Duży głaz granitowy leżący w lesie zwanym Dąbrowa nieopodal Suchowolskiej Branicy, pomiędzy wsiami Podlesie oraz Wohyń. Na płaskiej powierzchni kamienia widoczne dwa wykucia w kształcie podków Wedle miejscowego podania na kamieniu mają być widoczne ślady podków Bolesława Chrobrego

Sokóle, gm. Drelów, pow. bialski

Na terenie leśnictwa Sokule obok Białej Podlaskiej, „wśród zarośli i krzewów” miał znajdować się ogromny kamień mający po środku nieckowate zagłębienie. Dziś kamień nie istnieje, niewykluczone że leżał na bagnie noszącym nazwę „Kamień”, prawdopodobnie został zniszczony podczas orki leśnej. Bagno nosi ślady licznych przekopów koparką oraz orki głębokim pługiem. Wedle …