category

Boże stópki

Zajączki, gm. Juchnowiec Dolny, pow. białostocki

Polodowcowy głaz narzutowy z szarego granitu, położony pośrodku pól nieopodal kaplicy Kazańskiej Ikony Matki Bożej w Zajączkach, przy drodze z Juchnowic do Wojszek (z kaplicą związane jest podanie o mającym tu miejsce objawieniu Maryjnym: na jednym z drzew pojawiła się Ikona, która obecnie znajduje się w kaplicy). Głaz jest mocno …

Białki, gm. Narew, pow. hajnowski

Głaz narzutowy położony jest na bagnie, tzw. uroczysku Sinorzeczka. Na kamieniu widoczne wykucie w kształcie stopy. „Podobne kamienie, na których są ślady stóp Matki Boskiej, znajdują się także obok wsi Białki, leżącej przy trasie Zabłudów – Narewka. Kamień w Białkach leży w zaroślach obok wsi i jest dziś zapomniany. Ślad po stopie …

Harkawicze, gm. Szudziałowo, pow. sokólski

Miejsce zwane „Mogielnica”, prawdopodobnie cmentarzysko późnośredniowieczne/nowożytne.; Na jednym z kamieni widoczne naturalne zagłębienia, które okoliczni mieszkańcy interpretują jako ślady stóp. Wedle legendy są to odciśnięte stopy małej dziewczynki, która niegdyś pasąc krowy stała na nim i grzała sobie stopy na rozgrzanym od słońca głazie; inne podanie mówi, że stała płacząc …

Grodzisk, gm. Sidra, pow. sokólski

Głaz granitowy leżący na niewielkiej wyniosłości na bagnie (ok. 100 m na wschód od wczesnośredniowiecznego grodziska). W całości porośnięty mchem. Od strony południowej wykucie w kształcie ludzkiej stopy, noszące ślady gładzenia o wymiarach 17×8 cm, głębokość wykucia 1,5 cm. Wedle miejscowego podania kamień ze śladem Matki Boskiej lub tzw. „diabelski …