Niemianowice-Kuczki, gm. Radom, pow. radomski

Wg M. Barucha „na granicy wsi Niemanowic i Kuczek, o dwie mile od Radomia, znajduje się kamień z niewyraźnym śladem nogi, o którym miejscowi wieśniacy mówią, jakoby powstać miał z odcisku buta chłopskiego

Kamienia nie udało się zlokalizować w terenie, prawdopodobnie obiekt zniszczony.